Điều khoản

Khi truy cập Website bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của website như sau:

Store.ThanBarberShop.com là công cụ So sánh giá Sản phẩm giúp bạn mua sắm rẻ hơn.
Store.ThanBarberShop.com không bán bất cứ sản phẩm nào trên website này.